SME repatrianti Slovenska
Pomôžte nám!

Vzniklo občianske združenie na pomoc repatriantom

22. 5. 2017 prijal starosta JUDr. Cyril Betuš na Miestnom úrade MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce predsedu novovytvoreného občianskeho združenia „SME repatrianti Slovenska” so sídlom v našej mestskej časti Ing. Milana Krendželáka.

Vznik Obcanskeho Zdruzenia

22. 5. 2017 prijal starosta JUDr. Cyril Betuš na Miestnom úrade MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce predsedu novovytvoreného občianskeho združenia „SME repatrianti Slovenska” so sídlom v našej mestskej časti Ing. Milana Krendželáka. Cieľom občianskeho združenia je predovšetkým vysvetľovať mladej generácii okolnosti presídlenia a návratu rodičov. Zbierať a zaznamenávať osudy repatriantov, nezvestných, väznených, prenasledovaných a pomoc pri repatriácii, získavaní mien a adries potomkov navrátilcov na Slovensko, udržiavanie kontaktov s rodákmi žijúcimi na Ukrajine, v Českej republike a iných štátoch a ďalšie ciele a úlohy. Záverom návštevy bola dohodnutá pravidelná spolupráca, výmena informácií a organizácia rôznych spoločenských podujatí.

Zdroj: tahanovce.net

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: