SME repatrianti Slovenska
Pomôžte nám!

Výmena obyvateľstva v Kestúci v rokoch 1946-48

Viacerí európski historici označujú roky 1944-49 za obdobie sťahovania sa národov. Milióny ľudí opustili dobrovoľne alebo pod nátlakom svoje rodiská. Toto obdobie, presnejšie roky 1946-48, sa stali osudnými i v živote Slovákov v Maďarsku a výrazne sa zapísali do ich histórie. O vysídlení nemeckej menšiny z európskych krajín a o hľadaní riešenia výmeny obyvateľov medzi...
Read More

Vznik Obcanskeho Zdruzenia

22. 5. 2017 prijal starosta JUDr. Cyril Betuš na Miestnom úrade MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce predsedu novovytvoreného občianskeho združenia „SME repatrianti Slovenska” so sídlom v našej mestskej časti Ing. Milana Krendželáka. Cieľom občianskeho združenia je predovšetkým vysvetľovať mladej generácii okolnosti presídlenia a návratu rodičov. Zbierať a zaznamenávať osudy repatriantov, nezvestných, väznených, prenasledovaných a pomoc...
Read More

Snehová kráľovná

Dobre, teda začneme. Až budeme na konci poviedok, budeme vedeť viac, než na počiatku. Bol raz zlý kúzelník, jeden z najhorších, ba vtelený diabol sám. Raz bol vo veľmi dobrej nálade, lebo dokončil zrkadlo, ktoré malo tú vlastnosť, že všetko dobré a krásne, čo sa tam zobrazovalo, takrečeno na nič sa scvrklo, ale všetko, čo...
Read More